Organisation

Anna Nordqvist Västerås Open
by Smartprovider

Tournament Director (TD):
Tournament Coordinator (TC):
Domare:
Klubbens projektledare (PL)*:  Magdalena Sjöholm
Klubbens marknadsansvarig*:  Mats Bengtsson
Klubbens pressansvarig*:  Cina Koskinen
Klubbens funktionärsansvarig:  Stefan Sjöholm
Klubbens tävlingsledare (TL):

 

*Projektgrupp LETAS:
Mats Bengtsson (marknad):  mats.bengtsson@vasterasgk.se
Cina Koskinen (press): cina.koskinen@vasterasgk.se
Magdalena Sjöholm (kontakt): magdalena.sjoholm@vasterasgk.se
LETAS menu for mobiles
Prenumerera på Västerås Golfklubb's nyhetsbrev

Lämna följande fält tomt.