Bom på vägen till maskinhallen

På grund av ett flertal försök till bensinstölder under våren har en bom satts upp vid infarten från Skerikesvägen till maskinhallen. Efter 16.00 på vardagar och under i princip hela helgerna är bommen låst. Tänk på detta om ni av någon anledning parkerar bilen vid maskinhallen.