Höstårsmöte

Höstårsmöte

Härmed kallas medlemmarna i VÄSTERÅS GOLFKLUBB till Årsmöte.

Plats: Västerås Golfklubb, restaurangen alternativt digitalt via Zoom för den som vill det, tisdag den 30 november kl. 18.30.

Vill du delta digitalt på årsmötet behöver anmälan mailas till info@vasterasgk.se. Länken till mötet mailas ut senast ett dygn innan mötet.

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder klubben på fika. Den som önskar sådan ombeds att anmäla sig till VGK:s kansli senast fredag den 26 november av hänsyn till beställningen, info@vasterasgk.se eller 021-448 4702.

Årsmöteshandlingar enligt § 15 i VGK:s stadgar kommer att finnas på klubbens kansli senast en vecka före årsmötet. Klicka HÄR för att ladda ner de digitalt.

 

I årsmöteshandlingarna ingår:

Förslag till föredragningslista, se HÄR.

Styrelsens förslag till årsmötet avseende fastställande av medlemsavgifter, mfl avgifter för verksamhetsåret 2022, samt verksamhetsplan och budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår.

Valberedningens förslag till styrelse

Styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

 

Välkommen!

/Styrelsen Västerås Golfklubb