Förberedelser inför invintringen!

CAM00570CAM00568 (2)

Hösten närmar sig, temperaturen sjunker och dagslängden minskar… Vi förbereder oss för invintringen från och med början av september. Det innebär bland annat att vi höjer klipphöjden på greenerna, från 3,0 till 3,5 mm (bild) och i slutet av september till 4,0 mm. Det görs för att skapa större bladyta ökad fotosyntes för att öka gräsets möjligheter till att lagra in kolhydrater inför vintern.

Från denna vecka kommer vi också gödsla greenerna varje vecka med mindre doser av kväve men framförallt ett rullande treveckors intervall med givor av mangan, fosfit och calsium. Alla greener med onduleringar , green 2, 5, 9 och 14 har fått en extra fast gödselgiva idag, tisdag och ytterligare några greener har fått kompletteringar av fastgödsel för att stärka upp inför hösten. En del greener har vi varit ute och målat i kanterna (bild) för att skapa tydliga nya kantlinjer för greenklipparen och slippa köra och klippa i de mest slitna partierna.

Vertikalskärning av greener och dressning kommer genomföras varje vecka under september, från oktober är gräsets förmåga att läka skadorna från både vertikalskärning och sand (framförallt dressnätet) låg på grund av lägre temperaturer och mindre solljus. Vertikalskärningen och dressningen görs för att tunna ur gräsbeståndet och skapa möjligheter för torrare ytor med större chans till avdunstning. Fuktiga ytor och dagg är en stor riskfaktor för snömögel (svamp) på höstarna.

Nästa djupluftning är planerad till måndag vecka 38 och i samband med den kommer också en första höstkalkning göras och från oktober kommer luftning att ske varannan vecka för att skapa så syrerika förhållanden i greenprofilen som möjligt. I mitten av oktober kommer en andra kalkning göras.

Fairwaydressningen har kommit till och med hål 10. Vi väntar på bra väder och den här veckan ser ut att bjuda på ostadigt väder och regn och då kommer ingen dressning genomföras.

Alla tees kommer få en höstgödsling under september och under oktober kommer vi spruta tees, approchytor och fairwayytor med järnsulfat. Järnsulfat tillsammans med ovan nämnda fosfit och mangan är svamphämmande näringsämnen.

Från vecka 39 är planen att börja med arbetet att byta all elkabel för styrningen till vår bevattningsanläggning. Den gamla kabeln är över 30 år gammal och många skarvar är dåliga och ärgade. Cirka 8000 meter kabel ska plöjas ner och kopplas in. Vi räknar med att vara klara med arbetet under oktober.

Vi ses

Anders KörbergPrenumerera på Västerås Golfklubb's nyhetsbrev

Lämna följande fält tomt.