Framgångsrikt 2014 för VGK

Vi kan se tillbaka på ett mycket lyckat verksamhetsår 2014. Med en bana i mycket bra skick tidigt på säsongen. Fortsatt utveckling av samarbetet med Skerike GK. Stora insatser av frivilliga i bland annat kommittéer. Med en tydlig, riktad kommunikation och marknadsföring. Detta sammantaget har lett till att vi för första gången på flera år gör ett plusresultat på över 500 000 kronor, ökar både sponsorat och greenfee. Ökar medlemsantalet med över 126 personer då vet vi att Västmanland tappar.

Vi har tagit fram en ny hemsida i samarbete med QuickNet. Personalen genomgick en hjärt-lungräddningsutbildning samt hjärtstartsutbildning. Vi har genomfört en översyn av vagnskåp.

VGK har varit med och bidragit vid olika evenemang där överskottet har gått till Barncancerfonden, Västerås stadsmission och ALS-forskning.

Vi har genomfört flera aktiviteter för våra medlemmar under ickesäsong såsom, Föredrag med Förbundstränare Rickard Lindberg, Irländsk afton, besök på bandymatch, bowling och julfest.

 Hänt på Banan

Under året har en hel del förbättringsarbete genomförts på banan.

Under vintern genomgick banpersonalen motorsågs- och röjsågsutbildning. Ett krav för att få använda motorsåg och röjsåg från 1 januari 2015. Det stora vinterarbetet var att ytan mellan hål 15 och 18 gallrades på granskog som såldes vidare till Mellanskog.

Under våren hade vi grävmaskin på plats i ett försök att täta dammen på hål 18. Cirka 10 lastbilslast med blålera fylldes i botten och på kanten i dammens norra ände. Fortfarande finns läckage kvar, dock i något mindre skala. I samband med att vi hade grävmaskin på plats anlades ny väg till tee 18 och förbi tee 2 samt en ny gångväg för matgäster till restaurangen.

Under hösten lades ny bevattning runt greenområde 15, 16 och 18 och arbeten (nya spridare eller flyttade spridare) gjordes för att förbättra täckningsgraden på bevattningen på tee 4, 12, 14, 16 och 17. Utökad fairwaybevattning lades på hål 3 och 18.

Rotbeskärning gjordes på ett flertal ställen i samband med kedjegrävningen för bevattningssticken, bl.a på hål 1, 3, 10, 17.

Under hösten hade vi åter grävmaskin på plats för en del avvattningsarbeten. Svackor togs bort och jämnades ut på green på hål 4 samt vid greenområdet på hål 5 och 15. Ett nytt dike anlades i vid skogskanten till höger om green på hål fem och den högra greenbunkern lades igen. På hål 15 släntades marken av för bättre avrinning ner i dammen. Dammkanterna släntades av även de och utloppen i dammen sänktes till bottennivå för att kunna tömma och rengöra/röja botten.

Green sju dränerades under hösten, gamla hål 10 var under tiden provisoriskt hål. Blir resultatet lyckat kommer ytterligare greener vara i behov av dränering kommande säsonger.

Bunkerarbete genomfördes under hösten på sju av banans bunkrar. Bunkrar på hål 2, 4 och 17 fick nya kantlinjer, och greenbunkrarna på hål 7 dränerades. Arbetet väntas fortsätta kommande säsonger.

Stort tack till alla som varit med och bidragit!

Kommitteérnas arbete med mera kan ni läsa om i handlingarna från årsmötet

Nu fortsätter arbetet med att vidareutveckla banan och anläggningen och styrelsen kommer att uppdatera den långsiktiga strategin till hösten. Fokusområden har varit Banan, Ekonomi, Organisation och Medlemsvärde.

läs handlingarna  härPrenumerera på Västerås Golfklubb's nyhetsbrev

Lämna följande fält tomt.