Frivilliga sökes inför Golfveckans ”finputsning”!

Under vecka 29 kommer alla bunkrar att kantskäras plus en hel del annat, som kommer att prepareras inför årets golfvecka. Vi behöver frivilliga tisdag den 15 juli !

Maskinjobbet utförs av banpersonalen dvs själva kantskärningen, som påbörjas under måndagen och fortsätter under tisdag tills allt är klart. 

Frivilligarbetet innebär att kratta ihop de ”remsor” som faller efter maskinjobbet i högar lämpliga för bortforsling. Arbetet är inte betungande, däremot tidskrävande om ett fåtal skall sköta det. Önskvärt vore att vi blir ca 15 personer som kan hjälpas åt.

Arbetet kommer att ledas av  Kjell Eriksson, banpersonal

Örjan Bergman  076 601100   Anmäl till honom! Samling 08.00 vid Maskinhallen

Anm: Beroende hur många vi blir kan vi också hinna med annat ”putsande” på banan exv planteringar ogräs m m

Bankommittén

Foto: Bildn