Hjälp med bunkerarbeten behövs den 17 juli

Bunkerskärning
 
Inför golfveckan i slutet av juli och Europatourtävlingen damer i början av augusti på vår bana behöver bunkrarna snyggas till. Dvs att skära kanterna maskinellt och snygga till kanterna. Det behövs således frivilliga krafter till att kratta och köra bort resterna.
 
Ni som har möjlighet att hjälpa till tisdagen den 17 juli kommer till Maskinhallen kl 08.30 för samling och genomgång. Greenkeepern och övrig personal uppskattar verkligen den här hjälpen.
 
Vi kommer att ha en fikapaus !
 
Anmäl gärna deltagande till lars48lindqvist@gmail.com (underlättar planeringen och vi kommer att påminna de som anmält sig någon dag före)
 
Bankommittén gm Olle Å
 
Extra Extra Det behövs hjälpande händer i Klubbhuskommittén. Speciellt inför golfveckan och Letastävlingen. Ni som har lust och intresse för lite varierande arbetsuppgifter
 
Anmäl till samma mailadress som ovan med kodordet ”Letas”