Inbjudan till vår populära tävling onsdagsmixen

Vi startar upp för säsongen den 20 april. Alla damer 50+ och alla herrar 55+ har rätt att delta. Första start är 9.00

Vi välkomnar alla deltagare och särskilt våra nya medlemmar!

Onsdagsmixen är en tävling öppen för både damer och herrar och spelas på alla onsdagar då banan inte är upptagen av andra aktiviteter.

Två omgångar kommer att spelas på Skerike GK, den 15/6 och 17/8.

Startlistor, individuella resultat för varje rond samt tabellställning redovisas på VGKs hemsida under Tävlingar = >Onsdagsmixen samt på www.golf.se under Tävla.

Tävlingsbestämmelser

 • Onsdagsmixen spelas onsdagar under säsongen 20/4 – 5/10. Sammanlagt är 25 ronder in planerade.

Någon onsdag kan komma att utgå på grund av sponsorgolf.

 • Rätt att delta har spelare i kategori D50+ och H55+.
 • Tävlingsformen är slaggolf över 18 hål med start från röd tee.
 • Startavgift 50 kr.
 • Spelare som anmäler sig efter anmälningstidens utgång startar i slutet av fältet. Startavgift 70 kr.·

Första start sker klockan 09.00.

 • Lottningen sker på eftermiddagen måndagen före speldagen och startlistan anslås samma dag på VGKs hemsida och på www.golf.seunder Tävla.
 • Spelaren ansvarar för att ha ett korrekt registrerat HCPföre tävlingens start.
 • Spelare som anmäler sig efter anmälningstidens utgång startar i slutet av fältet.
 • Vinnarenoch två:an av tävlingen blir tävlingsledare vid nästkommande tävling. Tävlingsledarna hämtar Scorekort och nycklar till golfbilarna i receptionen senast kl. 08.15 speldagen. Vid förhinder är tävlingsledarna ansvariga för att skaffa ersättare.
 • Varje spelomgång erhåller vinnaren 14 poäng, tvåan 12 poäng, trean 10 poäng, fyran 9 poäng, osv. ner till tolfte plats som ger 1 poäng. Poängen räknas samman för alla tävlingarna under säsongen och priser motsvarande poängsumman utdelas.
 • Säsongspris utdelas till de 12 spelare som spelat samman flest antal poäng under säsongen.
 • Utdelning av dags och säsongspriser sker vid höstens avslutningsmöte för Seniorerna, som äger rum den 10 oktober.

 

Tävlingsanmälan

Anmälan till Onsdags mixen sker via Min Golf på internet fram till kl 12.00 måndagen före speldagen.

OBS! Vid spel på Skerike GK den 15/6 och 17/8 görs anmälan på vanligt sätt under Onsdagsmixen.

Tävlingsansvarig: Börje Axelsson 0708-350949