Kallelse till årsmöte och prisutdelning KM

Nu med bilagor

Härmed kallas medlemmarna i VÄSTERÅS GOLFKLUBB till Årsmöte.

Plats: Västerås Golfklubb, restaurangen, onsdagen den 4 november kl 18.30.

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder klubben på en enkel förtäring! Den som önskar sådan ombeds att anmäla sig till VGK:s kansli senast fredagen  den 30 oktober av hänsyn till beställningen, info@vasterasgk.se eller 021-448 4702.

Årsmöteshandlingar enligt § 15 i VGK:s stadgar kommer att finnas på klubbens kansli senast en vecka före årsmötet.

Styrelsen

I årsmöteshandlingarna ingår:

Förslag till föredragningslista
Valberedningens förslag till styrelse

Styrelsens förslag till årsmötet avseende fastställande av medlemsavgifter, mfl avgifter för verksamhetsåret 2016

KM blanketter kommer att delas ut till alla pristagare innan mötet

Alla handlingar finns även att hämta på kansliet, säkrast mellan 09:00-14:00

Föredragningslista

Valberedningens förslag

Övriga avgifter

Förslag årsavgifterPrenumerera på Västerås Golfklubb's nyhetsbrev

Lämna följande fält tomt.