Nu gäller bilförbud på banan och vid frost spel på vinterflaggor

Från och med den 7 november så gäller bilförbud på banan. Spel på vinterflaggor gäller vid frost!
Vinterflaggor finns nu utsatta, spelslingan som gäller är hål 10, 11, 14 – 18

Ni får gärna använda vagn om så önskas och vi har banan öppen med sommargreener fortfarande, välkomna!