Onsdagsmix – start 26/4

Vi startar Onsdagsmixen den 26 april. Anmälan görs på Min Golf senast kl. 12:00 måndagen den 24 april. VGKs hemsidan har en link under Tävlingar/Onsdagsmixen för varje omgång.

Seniorkommittén