Rapport från banan April

Två väldigt viktiga punkter först…
1. Förra veckan hade vi en incident med en golfboll som träffade en av våra maskiner. Denna gång var det maskinen som tog smällen, en direktträff från ca 100 m. 50 cm åt höger eller vänster och nån i personalen hade tagit träffen, vad som hänt då vågar vi inte tänka på….
All personal på Västerås GK jobbar med själ och hjärta för att presentera den bästa spel- och golfupplevelsen, men vi är inte beredda att sätta livet till för den upplevelsen….
Denna incident liksom alla incidenter rapporteras till VGDF som ansvarar för påföljd och ev. avstängning
Det är alltid en uppsträckt hand som krävs som klartecken och som i sin tur ska besvaras med samma uppsträckta hand.
Får ni inte kontakt med oss greenkeepers direkt när ni kommer till er boll så beror det på att vi har ett arbete som vi behöver utföra/slutföra. Det kan innebära att du kan behöva vänta 30 sekunder eller kanske mer, 1 min, 2 min…..MEN…. det betyder inte att vi inte har koll och att du kan slå oavsett om.
Jag gissar att ni aldrig skulle välja att spela in bollen på green om det var golfare i bollen framför kvar på eller runt green?
Vi försöker hålla oss ur vägen för spel i möjligaste mån, därav har vi klipptåg måndag, onsdag, fredag, då banan är stängd 06.45 – 08.29, där mycket av vår klippning och annat underhåll sker. Även tisdag och torsdag har vi stängda tider 7.00 – 7.30 för att effektivisera arbetet och minimera störningen för golfspel.
Vid vissa arbetsmoment, projekt mm och speciellt på eftermiddagarna är det ofrånkomligt att vi kommer att möta varandra på banan och behöver samsas med varandra. Speciellt i dessa tider då banan mer eller mindre jämt är fullbokad. Då hoppas jag att vi får förståelse för det arbete vi behöver utföra och att alla respekterar att klartecken måste ges. Tack!!
2. Speltryck kontra slitage på banan. Vi har haft banan öppen en månad och under den månaden har vi i princip haft nattfrost varenda natt. Banan har varit och är fortsatt stängd på morgonen till 09.00 för att ingen ska beträda frostiga ytor vilket riskerar att skada gräset. Det innebär alltså färre starttider för alla golfare…men kallt väder och kall marktemperatur innebär också minimal tillväxt för gräset vilket gör att vi ligger på ett ganska rejält underskott om vi jämför grästillväxt kontra slitage.
Under april spelades det 7400 ronder i år, det är 2700 fler än 2020, och om vi jämför samma period (vi öppnade 6 april ifjol) är siffran drygt 1300 fler spelade ronder.
Vi behöver all er hjälp för att minimera slitaget tills värmen kommer och marktemperaturen gör att växtligheten kommer igång ordentligt.
Störst är slitaget på tee och ytor där alla går, ex utanför och runt bunkrar vid greenområden. Det spelar ingen roll hur mycket gödning och vatten vi lägger innan mark och växt kan tillgodogöra sig näringen.
Vi hoppas och tror att det är självklart för alla att laga nedslagsmärken och uppslagen torv. Kanske kan ni också gå ett par meter längre ut från bunkern när ni går för att flytta ut slitaget även där .
Nu till vad vi pysslat med😊.
Det mesta arbetet hittills har fokuserats på ombyggnationerna, hål 3, 6, 18, 19 då vi inte haft behovet att klippa. Förhoppningsvis kommer varmare temp inom någon vecka så det underskott vi nu har i växtlighet kontra spel balanseras.
Vårt extrahål fick under förra veckan några små justeringar med höjd- och stensatt kant mot nya 15 tee och ny kulle bakom green mot tee 10 för att inte gångvägen ska synas från tee. Alla ytor har såtts, gödslats och dressats för att nu ligga till sig under duk med 4 cykler bevattning a 2 min per dygn.
Teeytan har formats och nästa vecka är planen att vi lägger bevattning och såbädd.
Greenområdet på hål 6 har plockats ren på rötter och sten, stubbar bortfrästa och uppbyggnadsmaterial är på plats och ytan är sådd. Resterande arbete med hål 6 fortsätter i slutet av augusti i samband med ombyggnationen.
Dammen på hål 18 har fått en mindre justering och där väntar vi på en långgrävare som ska justera resten och också gräva ur för ny damm.
Förhoppningsvis sker det arbetet inom ett par veckor.
Denna vecka ser väderprognosen regnig ut. Det innebär att vi kommer använda en del tid till gödning. Greenområden/slitageytor gödslas under dagen, approacher i morgon och kalk kommer också läggas på green/approach under morgondagen.
Bunkrarna kommer få en genomgång under våren, hittills är kanten justerad och sand flyttad i ungefär hälften. Onsdag och torsdag är tanken att det arbetet fortsätter då vi med hjälp av minigrävare hoppas kunna justera de sämsta bunkrarna. Det saknas fortfarande sand i vissa bunkrar, det kommer fyllas på, tiden ska bara räcka till allt….⌚.
Vi ses!!
//Anders
 


Prenumerera på Västerås Golfklubb's nyhetsbrev

Lämna följande fält tomt.