Regler vid frost på greenerna

Regler vid frost på greenerna – Vid frost är spel på greenerna förbjuden!Vid frost kan vi tvingas skjuta fram de första starttiderna. Om du bokat in dig på en tidig starttid och frost råder går din tid förlorad, d v s starttiderna skjuts alltså inte fram!Om du vill vara säker på att komma ut vid risk för frost boka inte in dig före 10.00!Golf och gemenskap i centrumPrenumerera på Västerås Golfklubb's nyhetsbrev

Lämna följande fält tomt.