Sista helgen med fina greener

CAM00602

Hej,

Vi har inte haft världens modernaste maskin (foto)att lägga ner kabeln till bevattningen med, men nu är all kabel nerplöjd och alla kopplingsbrunnar på plats (alla brunnar är inte återfyllda ännu). Vi kommer ha fyra separata elektriska zoner som vi styr bevattningen med. Det kommer förenkla eventuell felsökning och alla nya kopplingsbrunnar gör det lättare att underhålla systemet. Vi hoppas få klart kopplingarna under slutet av veckan och provköra systemet i samband med att vi blåser bevattningen i mitten av nästa vecka.

Greenerna är fina för årstiden, men vi har i princip avslutat klippningen för året, växtligheten har avtagit i samband med det kyliga vädret förra veckan. Greenerna behandlas med bl.a järnsulfat med jämna mellanrum nu inför vintern och det är det som skapar den mörkare tonen i gräset.

Den lilla tillväxt som eventuellt kommer ske framöver kompenserar vi genom att dressa greenerna och på så sätt följa med tillväxten. Från nästa vecka och fram till vintertäckning (månadsskiftet nov/dec?) kommer vi att lufta ur greenprofilen varannan vecka. Det kommer innebära djupluftning på mellan 20 och 30 cm.

Hela november räknar vi med att arbeta med banförbättrande åtgärder, bland annat ska en del avvattnande diken grävas, ett antal bunkrar och greenområden ska dräneras och gångvägar breddas och fyllas på med material. Mer info kommer när dessa arbeten påbörjats…

Vi hörs! Anders

 Prenumerera på Västerås Golfklubb's nyhetsbrev

Lämna följande fält tomt.