Styrelsen föreslår en offensiv budget för 2016

Vi har noga gått igenom era synpunkter i medlemsenkäten och sammantaget med andra bedömningar gör vi nu en satsning framåt. Årets resultat kommer även den att landa på plus. I dagsläget inte riktigt fastställt hur stort.
 
Planer finns att ta fram en Masterplan för banan under året. Investera i ytterligare uppdatering av maskinparken för banan. Men även för banmaterial för att höja kvaliteten ytterligare på banan. Bygga en permanent toalett på banan.
Rusta upp i restaurangen, som fått stå tillbaka ett antal år. Måla om klubbhuset. Rusta toaletter i omklädningsrum.
Vi kommer även ersätta de två gamla elgolfbilarna. Har funnits med i över 15 år!
 
Medlemsantalet fortsätter att öka, ca 80 personer under 2105. Vilket är mycket positivt för klubben och ekonomin. Men måste vara balans mellan antal medlemmar, ekonomi och tillgänglighet på banan mm. Styrelsen beslöt därför att tillsätta en arbetsgrupp för att titta på ett medlemstak för klubben.
 
Vi beslöt även att genomföra en välgörenhetsgolftävling under året tillsammans med VSK bandy. Förmånstagare blir Bissen Brainwalk och Västerås stadsmission.
 
Ett axplock från gårdagens styrelsemöte. Mycket på gång med andra ord. Känns väldigt roligt.
 
Golf och gemenskap i centrum!