Uppdaterade ordningsföreskrifter & lokala regler

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter och lokal regel med anledning av Covid-19 på VGK 2021

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.

Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

 

Flaggstången

Flaggstången bör/ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.

Hålet

När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

Bunkrar (Lokal regel)

En spelare vars boll ligger i en bunker får utan plikt placera en boll i bunkern inom en klubblängd från den ursprungliga bollens läge, dock ej närmare hål.

 

Brott mot lokal regel, Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.


Tillfälliga Lokala regler för Västerås GK, gällande från 2 april 2021

Tillfälliga Lokala regler för Västerås GK, gällande från 2 april 2021 [PDF]

Lägesförbättring

När en spelares boll ligger på någon del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta lättnadsområde:

  • Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
  • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten en klubblängd men med dessa begränsningar:
  • Begränsningar av lättnadsområdets läge:

»»Får inte vara närmare hålet än referenspunkten och

»»Måste vara på spelfältet.

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

Mark under arbete

Följande omarkerade områden är mark under arbete:

  1. Grävningar för bevattningsanläggningen framför greenerna på hålen 10 och 13.
  2. Dräneringsarbeten på spelfältet.

Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b.

Hjulspår

Skada som tydligt kan identifieras som djupa hjulspår på spelfältet är mark under arbete från vilken lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1b.

 

Plikt för brott mot tillfällig lokal regel: Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

 Prenumerera på Västerås Golfklubb's nyhetsbrev

Lämna följande fält tomt.