Uppdaterade ordningsföreskrifter & lokala regler

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19 på Västerås GK, 2020-05-16

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.

Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

 

Flaggstången

Flaggstången bör/ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.

Hålet

När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

Bunkrar

Bunkerkrattor ska ej användas. Spelaren bör/ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba. Tag gärna med egen liten kratta och använd den.

Från 20200516 har lägesförbättring införts på VGK

”När en spelares boll ligger i en bunker får spelaren ta lättnad utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i bunkern inom en klubblängd från den ursprungliga bollens läge, dock ej närmare hål.”

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.

 

Tillfälliga Lokala regler för Västerås GK, gällande från 16 maj 2020

 

Lägesförbättring

När en spelares boll ligger på någon del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta lättnadsområde:

  • Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
  • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten en klubblängd men med dessa begränsningar:
  • Begränsningar av lättnadsområdets läge:

»»Får inte vara närmare hålet än referenspunkten och

»»Måste vara på spelfältet.

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

 

Lägesförbättring i bunker

När en spelares boll ligger i en bunker får spelaren ta lättnad utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i bunkern inom en klubblängd från den ursprungliga bollens läge, dock ej närmare hål.

 

Mark under arbete

Följande omarkerade områden är mark under arbete:

  1. Områden med skadad mark, t.ex. jordhögar/bar-jord, som finns direkt intill de nygrävda dikena på hålen 1, 3, 4 och 5 samt markarbete bakom 9:e green och vid dammen på hål 18.
  2. Skador och grävningar i anslutning till nygjorda tees.
  3. Dräneringsarbeten på spelfältet.

Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b.

 

Hjulspår

Skada som tydligt kan identifieras som djupa hjulspår på spelfältet är mark under arbete från vilken lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1b.

 

Lättnad från skarvar i skuren grästorv

Om en spelares boll ligger i eller vidrör en skuren grästorvs skarv eller om en skarv ger störande inverkan på området för spelarens avsedda sving:

(a) Boll på spelfältet: Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b.

(b) Boll på greenen. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1d.

Men störande inverkan föreligger inte om skarven bara ger störande inverkan på spelarens stans. Alla skarvar inom området med skuren grästorv behandlas som samma skarv när lättnad tas. Detta innebär att om en spelare har störande inverkan från någon skarv efter att ha droppat bollen måste spelaren fortsätta enligt Regel14.3c(2) även när bollen fortfarande är inom en klubblängd från referenspunkten.

 

Plikt för brott mot tillfällig lokal regel: Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).Prenumerera på Västerås Golfklubb's nyhetsbrev

Lämna följande fält tomt.