Banuppdatering

Klipptåg (startförbud): måndag, onsdag, fredag. Hål 1: 06:45-08:19, hål 9 & 10: kl. 9.00-10.00, samt tisdag & torsdag. Hål 1: 07:10-07:30

Klipptåg (startförbud): tisdag & torsdag. Hål 1: 07:10-07:30