Här finns information om vad som gäller och svar på de vanligaste frågorna efter det efterlängtade beslutet att golfspel nu är godkänt som skattefri friskvårdsförmån.

En historisk dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 12 januari 2018, följt av en tolkning från Skatteverket tre dagar senare, gav det glädjande besked Golfsverige arbetat hårt för och väntat på länge: Golf godkänns som friskvårdsbidrag.
Svenska Golfförbundet har haft kontakt med Skatteverket och fått bekräftat att beslutet innebär följande:
• Domen kvalificerar golf som “motion eller friskvård av enklare slag”, vilket är grundregeln för friskvårdsbidrag. Därmed kan anställda som har friskvårdsbidrag via sin arbetsgivare använda det för i princip all form av golfspel och träning.
• Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet.
• Det är arbetsgivaren som beslutar om de godkänner golf (eller andra aktiviteter) som friskvårdsförmån.
• En förutsättning är att all personal inom organisationen/företaget erbjuds förmånen, det vill säga möjligheten att spela eller lära sig spela golf.
• Reglerna gäller från den 1 januari 2018
Godkända skattefria friskvårdsaktiviteter inom golf
• Spelavgift (årlig avgift för golfspel, exklusive medlemsavgift)
• Greenfeeavgifter (under 1 000 kr per tillfälle)
• Egen träning på drivingrange
• Golfträning, t.ex. nybörjarkurser, golfkurser, golflektioner (under 1 000 kr per tillfälle) och rådgivning i kost- och motionsfrågon
Hur får du dina friskvårdspengar från klubben?
Hos VGK är medlemsavgiften 500 kronor och resten av avgiften är en spelavgift.

När du har betalt: Kontakta kansliet info@vasterasgk.se eller 021-448 47 00 så skickar vi ett intyg på din erlagda spelavgift.

Om du har autogiro: Om du vill ha ut hela det beloppet måste du vänta tills alla dragningar har gjorts. Först då kan vi skicka ett intyg på den summa som klubben erhållit.
Om du, tidigare på året, nått din maxnivå på den summan du kan få av din arbetsgivare kan vi skriva ut intyget.

Actiway och liknade företag
Då VGK inte är ansluten till Actiway (de tar 10%) så går det bra att du loggar in i ActiWay och registrerar ditt kvitto/faktura tillsammans med betalningsbekräftelse för köpet”.