Varför en banutvecklingsplan?

Benestam: “Er golfanläggning är en investering värd många miljoner. Banutvecklingsplanen samlar visionerna för att enklare kunna kommuniceras, beslutas, planeras, budgeteras och finansieras långsiktigt”.

 

Historik

2020-09-14 Arbetet med ombyggnation av övningsgreen mellan hål 17 & 18 påbörjas

2020-07-06 Invigningstävling för orange tee

2020-11-21 Årsmöte beslutade om en investeringsbudget på 1 215 tkr för banutvecklingsplanen

2019-09 Bygget av orange tee startar

2018-11-30 Årsmötet beslutade om en investering på 250 tkr för byggnation av orange tee

2018-08-29 Medlemsmöte – Presentation av banutvecklingsplan

2016-03-09 Årsmötet beslutade att ta fram en Banutvecklingsplan (Masterplan)

 

En översiktsbild av banutvecklingsplanen kommer inom kort att presenteras här.

 

Plan för respektive hål. Planen är ett levande dokument som kan justeras. Alla investeringar presenteras på höstårsmötet inför kommande år.

Klicka på bilden för att förstora och kunna läsa texten.

 

  Hål 1

Kommentar: Nytt gult och rött tee byggdes hösten 2019 för att skapa extern säkerhet mot husen.

   Hål 2

  Hål 3

Kommentar: Under vintern 2020/2021 kommer främre delen av dammen på hål 3 att utökas. Det är ett led i att öka säkerheten mot de boende till vänster om hålet och högt prioriterat enligt Banutvecklingsplanen. Samtidigt med detta arbete behöver el och vatten dras om till sommarstugorna norr om tee 2

Under våren kommer arbetet fokuseras på etablering av de nyanlagda ytorna på vårt extrahål och kring dammen på hål 3.

   Hål 4

    Hål 5

   Hål 6

   Hål 7

   Hål 8

   Hål 9

   Hål 10

   Hål 11

   Hål 12

   Hål 13

   Hål 14

   Hål 15

   Hål 16

   Hål 17

   Hål 18

Kommentar: Under hösten 2020 påbörjades igenläggningen av 18:s damm. Ett projekt tillsammans med Tuna Entreprenad för att täta och förminska dammen. Från och med 2021 hoppas vi ha klart med tillstånd från Mark och miljödomstolen gällande uttag av bevattningsvatten och med restriktioner i perioder låg nederbörd. Då damman läcker och påfyllning sker med bevattningsvatten är detta en nödvändig åtgärd för att säkerställa att vi har tillräcklig mängd vatten att bevattna vår banan i dessa tillfällen.

Massorna kommer ligga till sig under vintern och fin planeras till våren 2021. Detta projekt är i samarbete med Tuna Entreprenad och kostar inte VGK några pengar.

    Extra hål

  Uppdaterad version extra hål

Kommentar: Varför byggde vi en helt ny green?

   Driving range

   Driving range

   Övningsområde