Organisation

Under dessa sidor hittar ni alla ideella som hjälper till i klubben.

Vill ni komma i kontakt med någon så har alla en e-post adress som är som följer: förnamn.efternamn@vasterasgk.se

Alla kommittéer har en samlingsadress som är dessa:

ungdomskommitten@vasterasgk.se
bankommitten@vasterasgk.se
damkommitten@vasterasgk.se
seniorkommitten@vasterasgk.se
klubbhuskommitten@vasterasgk.se
tavlingskommitten@vasterasgk.se