LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR SAMT ORDNINGSFÖRESKRIFTER GÄLLANDE FRÅN 2022-06-27 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB [PDF]

Golf spelas enligt gällande Regler för golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan (www.vasterasgk.se).

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 1. Out of bounds (Regel 18.2) På hål 12, 14, 15,16,17 och del av hål 18 definieras Out of bounds av linjen mellan staketstolparnas bansidepunkter i marknivå.
 2. Pliktområden (Regel 17)

1. Om en boll är i det röda pliktområdet på hål 3, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt:

– Ta lättnad enligt regel 17.1 eller

– som ett extra alternative droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen belägen vid trädet/livbojen. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.

2. De röda pliktområdena på vänster sida om hål 5 och bakom green på hål 4 och 6 som bara är definierade på en sida är oändliga.

3. Det omarkerade diket till vänster om fairway på hål 1 ska behandlas som en del av spelfältet och inte som ett pliktområde.

 

 1. Green (Regel 13)
 2. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
 • spelaren,
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

 

 1. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a) Boll träffar kraftledning. 1. Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet av hål 18 räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
 2. a) Mark under arbete
 3. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 4. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 5. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 6. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 7. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
 8. Dräneringar fyllda med sand/grus.

 

 1. b) Oflyttbara tillverkade föremål
 2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
 3. Dekorativ plantering på hål 12 med bakomliggande skyddsnät är i sin helhet ett oflyttbart tillverkat föremål.

 

 1. c) Organiska föremål
 2. Stenmurarna på hål 8 och 17 är organiska föremål. Lösa delar av dessa får inte avlägsnas.
 3. Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material som är i sin avsedda placering.

 

 1. 6. Begränsningar i att använda speciell utrustning
 2. a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
 3. Under en tävlingsrondrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 

. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

 1. a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
 2. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda. 

 

TÄVLINGSVILLKOR

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

 1. Anmälan till tävling

Anmälan till tävling måste göras senast klockan 18.00 tre dagar före tävlingen. Anmälan görs i GIT. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning efter anmälan på nätet. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken Kapitel 8,3,5.

 1. Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller att startfältet delas in i tre lika stora handicapklasser (beräknat på exakt handicap från plushandicap till HCP 54) om inte annat sägs i tävlingsvillkoren för tävlingen. Vid färre än 30 anmälda deltagare delas startfältet in i två lika stora handicapklasser.

 1. Tee i klubbtävlingar 

I klubbens tävlingar får deltagarna välja valfri slopad tee (herrar gul-blå-röd och damer gul-blå-röd-orange) om inte annat sägs i tävlingsvillkoren för tävlingen. Anmälan om tee måste göras i samband med anmälan till tävlingen.

 1. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 18 och därefter hål 8 och därefter hål 18 o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

 1. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i tävlingskansliet. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat tävlingskansliet med båda fötterna.

 1. Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

 1. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 

ORDNINGSFÖRESKRIFTER OCH TILLFÄLLIGA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan. Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

 1. Banpersonal har företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.
 2. Vid spel på banan fordras en utrustning per spelare.
 3. Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.
 4. Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. Bajspåse måste användas.
 5. Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner).
 6. Spelare som inte löst gällande greenfee kan avvisas från banan och får betala avgift motsvarande den dubbla gällande greenfeen.
 7. Efter hål 5 är det förbjudet att passera så länge ljussignalen visar rött sken. Det är också förbjudet att slå ut på 18:e hålet när ljussignalen på 8:e hålet är tänd.
 8. Det är förbjudet att bryta in på ett hål om spelrytmen störs för andra spelare som redan befinner sig på banan.
 9. Golfvagnar bör inte dras över tee eller mellan green och bunker.
 10. Hela bunkerkrattan ska placeras i bunkern.

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

 

Beslutade av Västerås GK:s styrelse

Prenumerera på Västerås Golfklubb's nyhetsbrev

Lämna följande fält tomt.