LOKALA REGLER 2020 FÖR VÄSTERÅS GOLFKLUBB [PDF]

Golf spelas enligt gällande Regler för golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan (www.vasterasgk.se).

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

 1. Out of bounds (Regel 18.2)
 2. På del av hål 16 och på hål 17 och18 definieras Out of bounds av linjen mellan staketstolparnas bansidepunkter i marknivå.

 

 1. Pliktområden (Regel 17)
 2. Om en boll är i det röda pliktområdet på hål 3, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt:

– Ta lättnad enligt regel 17.1 eller

– som ett extra alternative droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen belägen vid trädet/livbojen. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.

 1. De röda pliktområdena på vänster sida om hål 5 och bakom green på hål 4 och 7 som bara är definierade på en sida är oändliga.
 2. Det omarkerade diket till vänster om fairway på hål 1 ska behandlas som en del av spelfältet och inte som ett pliktområde.

 

 1. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
 2. a) Boll träffar kraftledning
 3. Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet av hål 18 räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).

 

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
 2. a) Mark under arbete
 3. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 4. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 5. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 6. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 7. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
 8. Dräneringar fyllda med sand/grus.

 

 1. b) Oflyttbara tillverkade föremål
 2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
 3. Avståndsvippor på fairway som markera avstånd till greenens mitt.
 4. Dekorativ plantering på hål 12 med bakomliggande skyddsnät är i sin helhet ett oflyttbart tillverkat föremål.

 

 1. c) Organiska föremål
 2. Stenmurarna på hål 9 är organiska föremål. Lösa delar av dessa får inte avlägsnas.

 

 1. Begränsningar i att använda speciell utrustning
 2. a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
 3. Under en tävlingsrondrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 

 1. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
 2. a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
 3. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 1. Under en fastställd rond har spelarna, efter hål 8 rätt att avbryta spelet enligt Regel 5.7 och ta en paus på högst 5 minuter för att inta förfriskningar.
Prenumerera på Västerås Golfklubb's nyhetsbrev

Lämna följande fält tomt.