Gemenskap

Summerande mening

Vi hälsar på varandra och pratar med varandra

Vi ser och tar hand om varandra som människor

Vi ger och tar hjälp

Vi tar hand om nya medlemmar

Vi vill skapa aktiviteter där vi umgås över olika åldersgrupper

Vi vill skapa platser där vi kan träffas och hänga ihop

Vi vill träffas oftare, kanske äta middag ihop

Vi vill ha mer inspirationsföreläsningar

Vi gör aktiviteter, AW, träningar, tävlingar där vi mixar alla

Vi kan tex anmäla oss individuellt till en 3 manna scramble, sen lottas lagen

Vi blir vänner även utanför golfen

Vi är en klubb med gemensamma mål

 

 

Glädje

Summerande mening

Hos oss får man vara som man är, vi välkomnar olikheter

Hos oss får du sitta var du vill

Hos oss är alla lika värda

Vi lyssnar på varandra

Vi har alla samma rättigheter och samma skyldigheter

Bjud in och inkludera även de du inte känner än. Vi bjuder in varandra till tävling eller andra aktiviteter – delad glädje är dubbel glädje

Vi vill glädjas åt varandra och oss själva när vi lyckas

Vi vill ha aktiviteter som är annat än golf

Vi vill ha många olika tränings och tävlingsalternativ för alla (tex Sofias kurser)

Vi vill ha mer klubbtävlingar på våren eller senare på året

Vi använder soptunnorna

Vi har god mat i restaurangen

Vi ger aktiv feedback på saker som funkar

Vi lämnar dåliga saker som hänt tidigare på dagen hemma (blågurkan)

Vi kommer med en positiv attityd till träningen

Vi sprider gott om klubben och är positiva ambassadörer för klubben

Vi värvar fler medlemmar till klubben

Vi möjliggör tider för spel på banan

 

Engagemang

Summerande mening

Om vi stärker gemenskapen och upplever glädje ökar engagemanget

Vi är närvarande på möten och tävlingar

När vi ger så får vi – vi gillar att vara engagerade

Vi vill skapa tydliga och mindre uppdrag där fler kan bidra

Bra och tydlig kommunikation till alla

Hos oss får alla säga sitt oavsett roll, tex omröstningar

Vi fortsätter med att jobba ideellt. Vi tror på det

Vi vill bjuda in till olika kommittéer

Vi tror på och utgår från att alla gör sitt bästa

Vi uppdaterar om tex banan, hur det går för våra juniorer

Vi visar uppskattning till organisationen och ideella, bra jobbat!

Vi kommer med lösningar på problem / utmaningar

Vi vill våga göra det som krävs för att utveckla vår klubb

Vi är med på hela tävlingen även prisutdelningen. Vi gläds åt varandra

Vi bekräftar varandra med positiv förstärkning

Vi vill fortsätta vår utvecklingsresa som vi nu startat

Vi läser nyhetsbrev så vi alla tar ansvar, sprida information på olika sätt

Föreningen ber om hjälp av medlemmar och att man kan anmäla sig till ideellt arbete

Tydliggöra vem man ska kontakta vid olika aktiviteter, tex olika träningsgrupper, frivilliga arbeten

 

Utveckling

Summerande mening

Om vi jobbar med de tre andra värdeorden gemenskap, glädje och engagemang så når vi utveckling

Vi vill ha fokus på spelarutveckling

Vi vill att alla ska kunna utvecklas som golfspelare – alla har ett utvecklingsmål

Vi vill ordna aktiviteter som utvecklar alla på den nivå som de befinner sig på

Vi vill jobba med en långsiktig röd tråd och tydliggöra våra mål, visualisera dem

Vi vill ha mer workshopar och diskussioner mellan alla oss medlemmar

Vi bestämmer tillsammans vad vi ska utveckla så att många vill dra sitt strå till stacken

Vi vill vara en året runt klubb. Vi vill ha träffar på vintrarna

Vi vill utveckla kommittéarbetet genom att mixa kommittéledamöterna

Vi vill tillåta nytänk (tex en ny medlems kommitté)

Vi vill ha tydliga strategier bakom hur vi vill utveckla vår anläggning

Vi vill utveckla rangen och använda våra stora ytor

Vi vill kunna spela inomhus på vintern

Vi vill ligga i framkant på vår anläggning och i vår klubb

Vi vill ha ”omklädningsrum” att hänga i, pingisbord, tipslåda

Vi vågar utmana och det är okej att misslyckas

Vi vill samarbeta med andra klubbar

Vi vill lägga ut våra succés story på sociala medier