Årsavgift 2021

Välkommen som medlem i Västerås golfklubb

Du får tillgång till en stadsnära golfbana med en mycket trevlig naturupplevelse, trevlig och bra restaurang,
en välfylld golfshop med erfaren och välutbildad pro som
vägleder dig både gällande utrustning samt utveckling av ditt golfspel.
Som medlem hos oss ingår även spel på Eskilstuna GK. Fritt spel gäller alla vardagar samt lördag, söndag och helgdagar efter 13.00. 
(Gäller fullvärdiga medlemmar och juniorer).

Avgifter

 

 

Årsavgifter 2021 (kr)
______________________________

Med insats, 7500 kr

Utan insats

Senior 27 år och uppåt 5890 7130
Yngre senior 22-26 år (det år du fyller 26 år)   3250
Vardagsmedlem (spel vard. före 15.00)* 4615 5790
Studentmedlem (gäller heltidsstudier, intyg krävs)   3040
Junior 19-21 år   2740
Junior 15-18 år   1790
Junior 7-14 år   1190
Knatte 0-6 år   450
Passiv 500 500
Distansmedlem boende och skriven utomlands ** 1350 1490
Greenfeemedlem senior *** ink 2 greenfeebiljetter 1690 2670

Äkta makar/sambor med barn under 7 år (en av parterna)
(500 kr om bara spel på hemmabana)

1980 1980

_______________________________________
* 250 kr greenfee övrig tid

** 250 kr greenfee alla dagar

*** 100 kr rabatt på full greenfee.
      Går inte att kombinera med 9-hålsgreenfee eller kvällsgreenfee
___________________________________________________________________

Årsavgift via Autogiro

Ring kansliet för ytterligare information, 021-448 47 02!

Förseningsavgift

Förseningsavgift på 200 kr tas ut om inte fakturor betalas i tid.

 

Medlemsinsats

Senior medlemmar betalar 7 500 kr i kapitalinsats. Hela kapitalinsatsen,
oavsett belopp, återbetalas självfallet inom ett år efter utträde enligt stadgarna.

Städavgift

Städavgift enligt följande för aktiva medlemmar.

Seniorer: 300 kr, Yngre seniorer och Juniorer 19-21 år: 200 kr

Avgiften faktureras i samband med årsavgiften och återbetalas på städdagen
eller inom kort därefter.

 

Skåpavgift

Små skåp: 300 kr,

mellanskåp 450 kr,

stort skåp 600 kr

Greenfee för vardagsmedlemmar

Greenfee till 250 kr efter 15.00 på vardagar och alla helgdagar.

Distansmedlem boende utomlands

Greenfee till 250 kr alla dagar.

Greenfee medlemmar

Rabatt, 100 kronor, alla dagar.

 

Bilavgifter

Bilavgift medlem med läkarintyg            120 kr

Möjlighet att köpa ett årskort på bil för 2000 kronor, gäller endast med läkarintyg

Gäst med läkarintyg                                  250 kr per bil

Medlem utan läkarintyg                           400 kr per bil

Gäst utan intyg                                            500 kr per bil

 

Prislista Fatbikes

Spelare utan Golfhäfte                  Spelare med Golfhäfte

9 hål: 99 kr                                       9 hål: 59 kr

18 hål: 199 kr                                   18 hål: 99 kr

36 hål: 299 kr                                   36 hål: 159 kr

Prenumerera på Västerås Golfklubb's nyhetsbrev

Lämna följande fält tomt.