Banan tar sig fint i värmen

Greenerna klipper vi på 4 mm, tees och foregreen har premiärklippts i veckan på 9 mm och detsamma gäller fairway, som har klipphöjd 12 mm.
Fairwayytorna är riktigt bra för säsongen, bara hål 1, 5 och främre delen av 13 har skador från vintern.
Täckdukarna ligger åter på plats framför många greener. Stödsådden tar sig bra på de flesta ställen och med hjälp av duken ytterligare någon vecka så hoppas vi att vi snart kan släppa på spel även där. För tillfället är dessa områden mark under arbete, markerade med blå pinne.
Nysådden på gul tee 2 tar sig även den bra, 8 dagar sedan sådd, (bild).
I veckan har greener och approachytor fått såväl vätmedel som gödning och arbetet med att stödså tees och en del övriga ytor har också fortsatt denna vecka. Vi har en fin övervintring även på våra tees, bara ett fåtal har skador efter vintern. Mest stryk har röd tee på hål 5 tagit, och efter veckans stödsådd har vi flyttat fram teekulorna något på det tee för att kunna täcka den nysådda ytan och på så vis snabba på läkningen. Hoppas alla har överseende på dessa arbeten på banan🙂.
Mycket tid har ägnats åt bevattningen, nya spridare har justerats in, gamla har höjts och riktats för att optimera täckningen.
På rangen har målflaggorna till höger fått nya målområden då de gamla helt hade blivit övervuxna, så nu går det fint att träna på längdkontroll med wedgar igen🏌️‍♂️.

I morgon ser vi fram emot årets städdag då banan kommer bli riktigt vårfin!☀️

Hoppas vi ses i morrn!

//Anders med banpersonal