Banan öppen med vintergreener, hål 10, 11 och 14-18

Vintergreener

Du kan redan nu spela på vintergreener på hål 10,11 och 14-18. Tänk på att inte beträda banan vid frost!

Vintergreenfee 100 kronor