38 ton sand!

CAM00312

38 ton sand!
Från förra veckans stora ingrepp på greenerna i form av djupvertikalskärning återstår lite arbete med att städa upp runt på och runt greenerna. Vi skar ner till nästan 4 centimeters djup och fyllde varje slits med nytt material. Totalt alltså 38 ton sand. Det ska denna vecka kompletteras med 3 ton kalk och hjälpsådd på lite sämre ytor. Tanken var att även detta skulle ha gjorts förra veckan men på grund av dåligt väder på måndagen och diverse småstrul med maskinen blev allt lite försenat.
Nu går vi in i oktober och från och med i helgen höjdes klipphöjden på greenerna till 5 mm. Detta för att öka mängden bladyta som kan hjälpa till att lagra in kolhydrater inför vintern.
Den här veckan börjar vi med att skära ner ny och kompletterande bevattning på ett antal av några av våra tees och greenområden, dessutom kompletteras fairwaybevattningen på hål 3 och 18. Vi räknar med att det arbetet fortsätter in i vecka 41.
Med kortare dagar och lägre temperaturer avtar växtligheten och från denna vecka kommer tees/foregreens och fairways att klippas två gånger i veckan, måndagar och fredagar.
Greenernas invintring har pågått ett tag och alla moment vi utför görs för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för gräset inför vintern och kommande vår. Bland annat innebär det att vi kommer minska antalet klipptillfällen för att minska den stress gräset utsätts för vid varje klippning och istället dagga av greenerna på morgonen för optimalt näringsupptag och ökad vältning när greenytan har torkat upp lite fram på förmiddagen. På så vis kommer vi fortsatt ha en bra bollrull och spelbarhet.