Ny medlemsundersökning

Dags för uppföljning av 2014-års medlemsundersökning

Som ett led i att förbättra verksamheten för medlemmarna i Västerås GK, kommer vi genomföra en medlemsundersökning med start den 2015-10-28. Undersökningen är helt webbaserad, inbjudan kommer via e-post.

Undersökningen genomförs med hjälp av vår samarbetspartner Quicksearch och är helt anonym.

Vi ber Er alla att delta i denna undersökning. Er input är viktig och kommer att vara en viktig del i Västerås GKs framtida målarbete och verksamhetsplanering.

Hjälp oss att utveckla vår härliga anläggning!

Tack på förhand

//Styrelsen