Det ser bra ut på banan!

green7vinteHej,
Det var länge sen jag berättade vad som händer så här kommer lite ny info från banan.
Från första februari är vi samtliga på plats igen efter välbehövlig semester. Hannes är den som fått arbeta hela vintern och vi andra tre, Kjell, Leo och jag har delat upp vår ledighet så att vi alltid har varit minst två på plats.

Som jag skrev sist så är det ingen optimal vinter för våra vintertäckningar av greenerna. Jag hade helst sett att greenprofilen hade varit fryst för att minimera risken för svampangrepp. Vi har kontinuerlig kontroll under dukarna och får överväga om det kommande veckor finns behov och möjlighet att komma ut med växtskydd. Fortfarande ser det bra ut, bilden är från i måndags, (green sju, båda dukarna borttagna för kontroll).

Vi har påbörjat huggningen vid hål 15, den andra etappen. Planen är att hugga ur alla granar och skapa en vacker lövträdsbacke med mycket större möjlighet att skapa luftväxling och släppa igenom ljus. Jag hade också hoppats att vi skulle kunna fortsätta den huggning vi började på hål ett respektive fem förra vintern.

Dessvärre måste vi skjuta på den huggningen tills vi får kallare väder. Det krävs större maskiner för att dra ut och transportera bort stammarna och så länge vi inte har tjäle kommer skadorna vid transport att bli för stora. Vi får se vad mars har för väder att erbjuda.

Från och med 1 januari 2015 krävs körkort för att få köra motorsåg, nu i veckan har Kjell, Leo och jag genomgått denna utbildning. Ett stort problem för en ideell förening som vår är att det också krävs utbildning på röjsåg. Det betyder att mycket av den hjälp vi har fått via ideellt arbete från er medlemmar inte kommer att vara möjlig, dessutom måste vi utbilda vår egen personal så att vi kan fortsätta det arbete vi har påbörjat både med årsröjningar och gräsröjningar av diken och dammar mm.

Årets service- och underhållsarbete på våra maskiner och redskap är i full gång. I år kommer inga nya investeringar på maskinsidan att göras. Vi kommer dock att köpa in nya vertikalskärningsaggregat och chassin för att fortsätta utveckla vårt greenarbete.

En hel del administrativt arbete är också klar. Efter mycket jobb har jag fått ihop en skötselplanering för året som jag kan försvara och som matchar den budget som är framarbetad.
Vi ser fram emot årets säsong och hoppas att ni alla också gör det. Vi ses snart!
Anders Körberg