Aktuellt från banchefen Anders Körberg

20160524_085304-1
 
Det var ett tag sen jag informerade om läget på banan så här kommer lite färsk info…
 
Växtligheten går på högvarv just nu tack vare höga temperaturer (även på natten, sista veckan) och regn i lagom mängder. En första omgång gödning lades ut på tees, fairways och semiruff/slitytor i slutet av april och nästa gödselgiva räknar jag komma ut med inom ett par veckor.
 
Fairways har som säkert många sett ganska mycket vinterskador och vi gör vad vi kan för att få fart även på växtligheten på de utslagna ställena, bland annat genom luftning med den för året investerade fairwayluftaren.
 
Greenerna klipps för tillfället på 3,2 mm och vi försöker välta minst två gånger i veckan. Från mitten av juni kommer personalstyrkan att förstärkas med ytterligare 1,5 gubbe och då är vår ambition att välten ska gå varje vardag. Från i år sitter en spikervals under välten vilket gör att vi kan ytsticklufta greenytan och underlätta genomsläppligheten samtidigt som det stimulerar mikrolivet i greenprofilen. Liksom förra året använder vi oss av Primo Maxx på greenerna. Det är en tillväxtregulator som hjälper till att hålla nere tillväxten och förbättra bollrullen, framförallt på eftermiddagarna och kvällarna när gräset annars hade vuxit sen morgonens klippning.
 
Den första växtssaftsanalysen av greengräset visade fortsatt på sådana värden som vi vill se, idag har jordanalysmaterial tagits (bild)från greenprofilen på våra referensgreener. För att få ett rättvisande värde tas alltid proven på samma greener och på samma djup, där av tumstocken…
Diken och kullar som grävdes för ett par veckor sedan kommer att fräsas och sås. Förhoppningen är att det arbetet ska kunna påbörjas nästa vecka.
 
Nästa vecka räknar jag också med att bunkrarna kommer kantskäras. Torsdagen den 2 juni är avsatt för det arbetet. Vi kommer under året att lägga extra tid på bunkrarna, för att hålla kanterna rena och ogräsfria och vi kommer att fylla på med ny ljusare sand i samtliga bunkrar . Det är ett både dyrt och tidskrävande arbete och inget som sker i en handvändning, men det kommer att ske.
 
Som ni kanske märkt står 18:s damm fortfarande utan vatten. Dammen läcker fortfarande och håller bara vattennivån om vi fyller på med bevattningsvatten. Vi hade under början av säsongen diverse pumpstrul i pumphuset vilket medförde att vi var tvungna att ha tillförseln till dammen stängd för att kunna kontrollera pumparnas start och stop. Nu har vi kontroll över det och nu ska vi bara försöka få ner en tätande duk i det främre vänstra hörnet av dammen innan vi fyller på med vatten igen.
 
Ha det gott, vi hörs!
 
Anders Körberg