Årets besiktning av klubbens hyreslägenheter (fågelholkar) + tävling

Vi har frågat Rolf Wallin som ansvarig för uthyrningarna.

-Sköter sig de boende ? – Både ja och nej, t ex är det helt omöjligt att få till avtal. De flyttar in och ut utan att vi hinner se det.. Man kan säga där att de är oerhört skickliga på att kunna utnyttja lägenheterna mer eller mindre obemärkta. Försöker man haffa någon far de bara iväg!

– Lars Lindqvist som är ansvarig för alla hyresavtal, han har på alla dessa år inte lyckats få till ett enda avtal! Det börjar likna Ebberöds Bank eller hur ? -Jo man måste nog  instämma i det.

– En annan fråga som vi måste ställa är. Hur vet Ni exakt att det är så här.

– Jo dels gm den kriminalitet som är alldeles uppenbar. gm dels sönderslagna bostäder, dels stöldförsök av hela hem, inbrottsförsök m m och rena mord, dock ej bevisade.

– Det här är ju grava anklagelser, dels hur vet Ni detta säkert och det måste väl finnas något positivt att plocka fram också. -Jag kommer till det. Eftersom vi sanerar och besiktigar årligen så ser vi allt tex bäddarna/sängarna,skadegörelse av både boende och andra tex en inneboende förstör ju inte sitt eget tak, kvarliggande dvs död, ej fullgångna graviditeter etc och den insats vi får göra för att sanera och reparera årligen

– Det positiva då ?

-Vi märker det på att antalet seriösa inneboende blir efter sommaren bara fler och fler i samma lägenhet. Så trots att vi misslyckas med vår uppgift att få tillstånd giltiga avtal och överenskommelser på olika sätt så blir vi tvungna att lyfta på hatten. De kan det här! Vi får nöja oss med att bostäderna är byggda och utlokaliserade som färgglada minnesmärken. Att vi inte klarat av formalia det står vi ut med.

Till slut, en sak vet vi med säkerhet och det är hur många lägenheter som varit bebodda: Vet Ni ?

Ledtråd: totalt finns 58 holkar

Skicka din gissning till info@vasterasgk.se senaste 31 januari. Den som gissar närmast rätt antal vinner en fin VGK-mössa.