Årets första gödselgiva för greenerna!

En liten dos kväve, mikronäring och järn för att mörka till gräset och snabba på uppvärmningen.
Under nästa vecka kommer vi djuplufta, dels för att syresätta men också för att bygga rötter. En bra tid för det innan temperaturen i marken stiger och gräset börjar växa mer ovan jord.
Under nästa vecka kommer vi också starta upp bevattningssystemet och fortsätter det just nu gynnsamma vädret så det torkar upp längs med hålen nere vid Svartån kan det bli tal om att öppna sommargreenerna till nästa helg