Årets holkinventering/städning 2022

Vi började på 18 green och kan konstatera att 2 lägenheter intill varandra är inte något som passar in i fågellivet. Under alla år är det bara en av lägenheterna som har bebotts. Flyttstädning som hos oss människor verkar vara helt okänt/obekant hos fåglarna. Nästa holk på 1:an hade varit bebodd men låg på backen något skadad. Ytterligare en holk låg på backen vid hål 15 intill trädet den suttit på.

Man kan spekulera över att holkar försvinner och holkar slås sönder i bitar. Inget djur klarar av att rasera en ihopspikad fågelholk i delar. Vi kan bara konstatera att det händer.

De medlemmar som har intresse av fågellivet kan deltaga i en tävling och gissa hur många av de uppsatta holkarna som har varit bebodda av sammanlagt 53 holkar i bruk. Det ger en bild av hur fågellivet utvecklas.

Svaret lämnas per mail till: lars48lindqvist@gmail.com senast 15 januari

Ett pris kommer vi att skänka till segraren, som kommer först med rätt svar.

Lycka till i tävlingen!🦉
// Lars & Olle, bankommittén