Årets medlemsundersökning utskickad

Vad tycker du om klubben?

Den 23 augusti distribuerades utskicket av årets medlemsundersökning, Players 1st till klubbens medlemmarUndersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet, där över 370 svenska golfklubbar deltar. Players 1st är ett utmärkt verktyg för klubbens ledning att ta reda på vad ni medlemmar har för syn på verksamhet och anläggning. Resultatet ligger till stor del som grund för vårt arbete med att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens framtid.

Undersökningen går ut via mail vid ett tillfällen per säsong till alla medlemmar och undersökningen skickades i år ut den 23 augusti. I undersökningen, som skickas till aktiva medlemmar från 19 år, ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, restaurang, ledning och träning. Sista dag att svara är 8 september.

Ditt svar är viktigt

Då utvecklingen av klubben och vår verksamhet bygger på vad ni medlemmar vill är det viktigt att du som medlem svarar. Ju fler svar, desto bättre beslutsunderlag. Tänk på att undersökningen skickas från Players 1st, varför det i vissa fall kan fastna i SPAM-filter.

Återigen, stort tack för din medverkan!