Årsmöte

Kallelse till årsmöte
Härmed kallas medlemmarna i Västerås Golfklubb till Årsmöte.

Plats: Hörsalen på Quality Hotel, Vallby, onsdagen den 25 mars kl 18.30

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder klubben på en enkel förtäring! Den som önskar sådan ombeds att anmäla sig till VGK:s kansli senast tisdag 23 mars av hänsyn till beställningen, info@vasterasgk.se eller 021-448 47 00.

Årsmöteshandlingar enligt § 15 i VGK:s stadgar kommer att finnas på klubbens kansli senast en vecka före årsmötet.

Styrelsen

I årsmöteshandlingarna ingår:
1. Förslag till föredragningslista
2. Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2014
3. Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014
4. Inkomna motioner
5. Styrelsens förslag till årsmötet avseende
– verksamhetsplan för räkenskapsåret 2015
– investeringsbudget för räkenskapsåret 2015
– budget för räkenskapsåret 2015
6. Valberedningens förslag till revisorer

Välkomna!