Årsmötet fastslog en offensiv plan och budget för 2016!

IMG_0198IMG_0196IMG_0200
 
På onsdagskvällen höll vi vårt sedvanliga vårårsmöte. Ca 40 medlemmar hade samlats på ACC där vi hälsades välkommen av vår ordförande Pia Hill.
 
Annelie Sjöholm utsågs ännu en gång till årets VGK Junior.
 
Bengt-Göran Nilsson valdes till mötesordförande och Cina Koskinen till mötssekreterare. Vi gick grundligt igenom de olika handlingarna. Vi ser bl a VGK:s kassör Gunnar Råbe redogöra för ekonomin i klubben från ett 10-årsperspektiv. En mycket uppskattad dragning. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gånga året.
 
2015 var ett fortsatt positivt år för klubben. Vi jobbar på mot vårt mål att vara topp tre bland distriktets klubbar. Vi gjorde ett plusresultat på 85 000 skr trots ökade satsningar på banan. Vi gjorde även en nettoökning på 85 medlemmar i klubben, totalt 1319 vid årsskiftet. Det positiva inflödet har lett till att styrelsen har tillsatt en utredning för att se över ett eventuellt medlemstak.
 
Efter säsongens slut ha styrelsen ägnat en hel del tid åt att arbeta fram en ny femårsplan. Den innehåller bl a mål om medlemsnöjdhet, som vi mäter i medlemsundersökningen. VI fortsätter satsningen på banan med bibehållen god ekonomi. Vi kommer ta fram en långsiktig utvecklingsplan för banan. Men reden i år kommer vi exempelvis att bygga en permanent toalett på banan. Vi fortsätter upprustningen av våra maskiner för att kunna sköta banan och vi utökar/ersätter våra golfbilar med två nya elbilar.
 
På klubbhusområdet kommer det även ni även att mötas av en hel del nytt. Vi målar om alla byggnader. Vi renoverar restaurangen med nya tapeter, mattor, möbler mm. Kiosken blir inbyggd och toaletterna i omklädningsrummen blir större och fräschare.
 
Det framgångsrika samarbetet med Skerike GK fortsätter.
 
De frivilliga och förtroendevalda är oerhört viktiga i en ideell förening. Många är det som på olika sätt bidrar till en utveckling av vår fina anläggning. Men vi söker ständigt nya så var inte rädd för att kontakta oss för att hjälpa till!
 
Styrelsen vill också passa på att tacka alla, som på olika sätt, bidragit till ett positivt 2015. Ingen nämnd – ingen glömd.
 
Golf och gemenskap i centrum!