BANAN ÄR ÖPPEN

Bollränna som gäller och en greenfee om 250 kronor alla dagar. (går ej att kombinera med andra rabatter). Betalning sker med swich eller kontanter vid greenfeeinkastet bredvid kansliet.Det kommer att vara blött på banan.
 
Shop, omklädningsrum, range och restaurang är stängda. Bilförbud råder. Toalett finns utanför kansliet där även vatten går att fylla på.
 
Respektera avspärrningarna för att minska på slitaget på banan.
 
Banan får ej beträdas vid frost!
 
Välkomna!
 
Golf och gemenskap i centrum