Banan stängd tills vidare

Nu är det blött, blött, blött. 15 mm regn i tisdags och ytterligare 15 mm hittills idag gör att vi stänger banan tills vidare. Vi vill inte riskera att förstöra ytorna inför vintern, skador som vi kommer lida av till vårstarten.
Vi sysselsätter oss med jobb som inte innebär att vi kör eller arbetar där det är som blötast, bland annat är torvningen runt bunkrarna på extrahålet klar och sanden på G att fördelas. Även 15:e tee är torvad och kommer vara spelklar redan till vårstarten 2021.
Förhoppningarna om snabb upptorkning är låga då väderprognosen inte ser lovande ut inför resten av veckan men besked om spel till helgen kommer i morgon eftermiddag.