Bankommittén söker frivilliga

Vi söker frivilliga som kan hjälpa till med diverse enklare sysslor på vår bana

Det kan t.ex. vara bunkerskärnig/rensning. Senare i år behövs t.ex. hjälp med greendukarna som skall läggas på plats.

Allt arbete som läggs ner bidrar till den extra värdefulla finishen på vår anläggning Att arbetet dessutom kombineras med mycket glädje och trevlig samvaro är ytterligare en faktor.

Alla som är intresserade kan maila till lars48lindqvist@gmail.com