Banutvecklingsplanen

Här finns nu en översiktsbild på banutvecklingsplanen. Öppnar du PDF så kan du zoma in och se lite bättre. Inom kort kommer hela planen att finnas på kansliet för att kunna tittas på. Klubbens målsättning för planen är att förbättra, förädla och förfina Västerås Golfklubb.
Banutvecklingsplanen är en plan som ska ligga till grund för framtida beslut, vilka åtgärder som ska prioriteras och genomföras. Ett långsiktigt dokument/arbetsplan. Till planen tas det fram en åtgärdslista för varje hål. Dessa åtgärder ska sedan prioriteras och en budget ska tas fram för samtliga punkter. Detta arbete genomförs av klubbens projektgrupp med vägledning av arkitekten. Huvudmålet är att ha klart stora delar av dessa förbättringar inom tio år.

Arbete sker tillsammans med banarkitekt Johan Bensteam Benestam Golf Course Design . Ett mycket bra samarbete tycker vi från Västerås golfklubb

  Klicka för för PDF!