Bollrännan framflyttad till 19.00 på onsdag 1 juni