Byggnationen på hål 6 klar

I fredags avslutade de större maskinerna sitt arbete vid hål 6. Idag under dagen har den sista finjusteringen gjorts tillsammans med sådd o gödsling.

Totalt höll arbetet på i drygt 4 veckor och nu hoppas vi på bra väder ytterligare en månad så all nysådd får chans att etablera sig.
Greenen har sänkts ca 80 cm i framkant och både till höger- och bakom green kommer run- in ytor finnas som kommer hjälpa bollen tillbaka mot green. Till vänster om green finns en run-off yta som å andra sidan effektivt kommer leda bort felriktade slag.

Hela byggnationen omfattar ca 4000 kvm och totalt har 15 individuellt styrda spridare installerats för att maximera täckningsgraden. Ca 450 m dränering och tre ytvattenbrunnar ligger på plats och alls ytor utanför green har sandkappats med minst 10 cm växtbädd för att skapa de bästa möjligheterna för
friska och fräscha spelytor.

Fairwaybunkern ligger på ca 220 meter från gul tee och 175 meter från röd tee.

Innan hålet öppnas för spel nästa höst kommer vi även att bygga ny gul och röd tee.

Tack alla inblandade och särskilt tack till Alan Strachan för ett toppjobb👌.

Vi fortsätter utveckla banan och återkommer under hösten om de planerade arbeten som finns framöver.

//Anders med banpersonal