Dags för snöröjning av greenerna

  • Naturen kör sitt eget race och det är inte lätt för banpersonalen att parera allt. Det mesta är åtgärdat för vintervilan,bmen inte allt
  • Det som bl a gjort vår bana bra, redan tidigt på säsongen har, bl a sitt ursprung i att vi kunnat skydda greenerna mot isbränna gm användning av dukarna
  • Snön som nu ligger på greenerna måste skottas bort och med tanke på vädret som väntas till veckan så är måndag den 14 en lämplig dag. Dagarna därefter förväntas +grader
  •  Sammanfattningsvis: Vi behöver frivilliga, och så många som möjligt med egna spadar/snöslädar för att rensa greenerna fr den snö som ligger. Klubben har ca 10 spadar och gm att vi lånar några snöslädar så finns det ca 5 sådana. Tidsåtgång per green och 4 pers kan beräknas till ca 30-45 min. Så devisen” ju fler vi blir ju fortare går det” att röja den lätta snö som just nu ligger

Vi samlas måndag den 14 nov kl 09.00 vid Maskinhallen  Svara gärna per mail till olleaaslin@gmail.com, om Ni kan komma och har eget redskap

/betr dukpåläggning återkommer vi/

Bankomm. gm Olle Åslin