Damm hål 18 – Lättnad utan plikt får tas enligt regel 16.1.

Med anledning av markarbeten på dammen på hål 18 är nu hela pliktområdet markerat som ”Mark under arbete”. Lättnad utan plikt får tas enligt regel 16.1.