En månad med högintensiv skötsel och topptrimmade greenytor har passerat.

Vi har legat på klippnivåer under 3 mm och klippt och vältat greenerna varje dag under denna period. Nu behöver ytorna återhämtning och vi justerar klipphöjden nån tiondel upp nu i augusti innan vi gör en något större justering i början av september och landar på 3,5 mm. Klipphöjden kommer justeras ytterligare i oktober men det återkommer vi till.

Hur tråkigt det än låter så börjar vi redan nu med vinterförberedande skötselåtgärder.
Klipphöjden höjs som sagt för att få mer bladyta och bättre inlagring av energi till rötterna inför höst och vinter. Fem tiondels millimeter på 3 mm gör 17 % mer bladvolym, så det gör skillnad…

Djupluftningen kommer i princip genomföras varannan vecka framöver. Vi kommer använda oss av krysspinnar till största delen (gör mindre påverkan på spelet) men vi behöver också någon grövre och längre pinnar nu under hösten, dels i samband med vissa skötselåtgärder men också för att skapa viss dränerande effekt. Det behövs på våra äldre greener som helt saknar dränering.
Kalkning av grenerna kommer ske en gång i september och en gång i oktober. Vi gör det för att våra analyser visar på för låga nivåer av kalcium. Kalcium är ett viktigt näringsämne för förbättrad jordstruktur och bättre rotsystem och också viktigt i uppbyggnaden av gräsplantornas cellväggar vilket borde innebära bättre motståndskraft mot skadegörare.

Hjälpsådd av greenerna kommer göras i början av september, från och med i år ska vi försöka få in rödven i beståndet, ett ädelgräs med bättre motståndskraft mot sjukdomar och också något bättre vinteröverlevnad👍.
Vad gäller övrig skötsel av mer störande karaktär under september kan det vara bra att veta att fairway dressning kommer genomföras under september, totalt cirka 200 ton sand ska köras ut och sladdas ner.
Mycket mer kommer hända, återkommer givetvis till det i kommande info😊.

//Anders Körberg