Onsdagsmix

Start 09:00

Klass H55+ D50+

Startförbud 08:50 – 12:30

Ansvarig Börje Axelsson