Onsdagsmixen 3 maj

 Onsdagsmixen den 3 maj.  Anmälan senast måndag kl 12.00 VGKs hemsidan har en link under Tävlingar/Onsdagsmixen för varje omgång.

Seniorkommittén