VGK vision 100

.

Historik

Under hösten 2022 började styrelse och organisation titta hur på hur klubbens verksamhetsidé, vision och värdegrund kan utvecklas, synliggöras och förtydligas för alla inom Västerås GK. Processen kallar vi just nu VGK Vision 100, där vi utgår ifrån vilken klubb ska Västerås GK vara 2031 när vi fyller 100 år.

Processarbetet sker i samarbete med vår klubbrådgivare från SGF och RF SISU Västmanland som är en resurs som idrottsföreningar kan använda för att just analysera, utvärdera och utveckla föreningens verksamhetsidé, vision och värdegrund.

.

29 maj 2023

Nu är det dags för nästa steg i VGK Vision 100 – arbetet med vår värdegrund och vi vill att just Du ska vara med!

Västerås Golfklubb bjuder in er medlemmar till en inspirerande kväll med Anneli Östberg där vi tillsammans sätter ord på och formulerar klubbens värdegrund. Att som klubb ha en tydlig värdegrund som vi alla lever efter är en förutsättning för utveckling, både som medlem och organisation.

Värdegrundsarbetet är en demokratisk process som bygger på att så många som möjligt deltar på plats. Vi bygger värdegrunden utifrån diskussioner och relationer med varandra. Därför är just ditt deltagande viktigt. Efter kvällen fortsätter arbete och förankringsprocess i kommittéer och arbetsgrupper.

Föreläsare Anneli Östberg

Anneli är idrottspsykologisk rådgivare, förbundskapten för Svenska orienteringslandslaget och ordförande för Friskis & Svettis i Borlänge. Hon har över 30 års erfarenhet av pedagogiska och coachande yrken samt värdegrundsarbete. Vi ser fram emot att tillsammans med Anneli jobba fram vår värdegrund.

Ta del av material från föreläsning och work shop:

Västerås Golfklubb Värdegrundsarbete 29 maj 2023

Västerås Golfklubbs värdegrund

.

Kommande händelser för VGK vision 100:

18 augusti – projektgrupp planerar nästa steg

28 september – Medlemsmöte. Vi informerar om projektplan och kommande aktiviteter för VGK vision 100.