Seriespel H65 och H75

Start 10:00

Startförbud 09:50- 11:10

Ansvarig Bengt-Göran Nilsson