Sista dag för motion till höstårsmöte

Mall för motion till årsmöte

Att skriva en motion till din golfklubb är ett utmärkt sätt att engagera dig och bidra till klubbens utveckling. En motion är i grunden ett formellt förslag som du lägger fram för att klubben att besluta om vid ett årsmöte. Här är några skäl till varför du bör överväga att skriva en motion:

– Förbättring av klubben: Genom att skriva en motion har du möjlighet att föreslå förbättringar eller förändringar inom klubben. Det kan handla om allt från förändringar på golfbanan till nya aktiviteter för medlemmarna. Din motion kan bli grunden för positiva förändringar som gynnar hela klubben.

– Engagemang och delaktighet: Genom att delta aktivt och skriva en motion visar du ditt engagemang och din delaktighet i klubbens verksamhet. Det stärker sammanhållningen inom klubben när medlemmar tar initiativ och bidrar med idéer för att göra klubben ännu bättre.

– Demokratisk process: Många föreningar, inklusive golfklubbar, följer demokratiska principer där medlemmarna har möjlighet att påverka besluten. Att skriva en motion ger dig möjlighet att delta i denna demokratiska process och vara en del av klubbens utveckling.

– Synliggör ditt perspektiv: Genom att skriva en motion får du möjlighet att tydligt presentera dina åsikter och förslag. Det är ett sätt att synliggöra ditt perspektiv och övertyga andra medlemmar om vikten av dina idéer. Det kan vara en kraftfull plattform för att påverka förändring.

– Bidra till gemenskapen: Att delta i processen med att skriva och lägga fram motioner är ett sätt att aktivt delta i gemenskapen inom golfklubben. Det är inte bara en individuell handling utan en handling som kan gynna hela klubben och dess medlemmar.

För att din motion ska vara effektiv är det viktigt att den är tydlig, koncis och välgrundad. Presentera dina förslag på ett sätt som tydligt visar hur de kan gynna klubben och dess medlemmar. Genom att vara aktiv i klubben och bidra med konstruktiva förslag kan du vara med och forma dess framtid och skapa en golfklubb som passar medlemmarnas behov och önskemål.

För att underlätta motionsskrivandet har vi HÄR tagit fram en mall som beskriver hur en motion till Västerås Golfklubb årsmöte bör vara strukturerad för att alla medlemmar ska förstå såväl sammanhang som konsekvenser och sist men inte minst kunna ta ställning till vad som yrkas.

Vi skriver naturligtvis i god ton och är sakliga.

Enligt stadgarna ska motioner till årsmötet vara styrelsen tillhanda fem veckor före årsmötet.