Spelförbud från kl 18.00 idag från hål 1 p g a gödning av greener.